MYP KOORDİNATÖRÜ


Fatma ONAN
E-Posta: fatmaonan@bilkent.edu.tr
Tel: 290 83 80

“ Bir çocuk, bir öğretmen, bir kitap ve bir kalem dünyayı değiştirebilir.”

Malala Yousafzai

Dünyamızın birçok alanda olduğu gibi eğitimde de değişime ihtiyaç duyduğu günümüzde sınıfta yaratıcılığı ve merakı teşvik etmek, gençlerin günümüzün karmaşık ve küresel zorluklarını ele almalarına yardımcı olabilmek biz eğitimcilerin ulvi bir görevidir. Uluslararası Bakalorya Orta Yıllar Programı (IB MYP), 11-16 yaş arasındaki öğrenciler için hazırlanmış özünde kültürlerarası anlayışı ve saygıyı teşvik ederek gençlerimizin giderek dünyada daha güçlü bağlarla iletişim kurmalarına, huzurlu bir dünyayı oluşturmaları için gerekli donanımlara sahip olmalarına yoğunlaşmış beş yıllık bir programdır.

Ülkemizde uygulanan 4+4+4 eğitim sistemi ve okulumuzda uygulanan IB programlarının (PYP-MYP-DP) sürekliliği göz önüne alınarak 5. Sınıf “MYP T” (MYP Geçiş Yılı) olarak kabul edilmektedir. MYP T sınıfında da tıpkı MYP 1’den MYP 5’e kadar olan süreçte olduğu gibi MYP programının beklentileri ve program çerçevesi uygulanmaktadır.

MYP programı araştırma ve sorgulamanın merkezde olduğu bir felsefe üzerine temellendirilmiştir. Programın IB Öğrenen Profili, bireylere kazandırılmak istenen evrensel değerleri ifade eder ve bu beyan IB eğitim felsefesinin de kalbidir. MYP uygulayan tüm okulların ortak amacı öğrenen profiline sahip, daha iyi ve daha refah bir dünya yaratmak isteyen bireylerin yetişmesini sağlamaktır.

Okulumuz IB MYP öğretim programını 2015-2016 öğretim yılında ilgilenen okul, 2016-2017 öğretim yılında ise aday okul statüsünde uygulamaya başlamıştır. 2018 yılı Mayıs ayı itibariyle de IB organizasyonu tarafından yetkilendirilmiş (otorize) okul olarak MYP programını uygulamaya devam etmektedir.

Özel Bilkent Lisesi, Ortaokulu ve İlkokulu 2018 Mayıs itibariyle IB süreç okulu statüsü kazanmıştır.

Orta Yıllar Programı hakkında detaylı bilgiye ilgili linkten ulaşabilirsiniz. (http://www.ibo.org/programmes/middle-years-programme).