“Bilgi çağı, bilim ve teknolojideki değişimlere ayak uydurmayı ve
katkıda bulunmayı gerektirir. İşte biz bunu başardık.”

Erol SAÇAK
sacak@bilkent.edu.tr
Çiğdem KARASU
karasuc@bilkent.edu.tr
Suat KESKİNSOY
Bilgi İşlem Uzmanı
keskinsoy@bilkent.edu.tr