Çiydem YANANER EROĞLU: Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uzmanı Bölüm Başkanı

Ankara Üniversitesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü mezunudur. Yüksek lisans eğitimini aynı üniversitede Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nde tamamlamıştır. İDV Özel Bilkent Ortaokulu’nda 7 ve 8. Sınıfların psikolojik danışmanı olarak çalışmaktadır.
Tel: (0312) 290 83 54
e-posta: ciydem.eroglu@bilkent.edu.tr

Gizem Nur Göz: Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uzmanı

TED Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü mezunudur. İDV Özel Bilkent Ortaokulu’nda 5. ve 6. Sınıfların psikolojik danışmanı olarak çalışmaktadır.
Tel: (0312) 290 83 12
e-posta: gizem.goz@bilkent.edu.tr