Eğitim bir yaşam biçimidir. Bu yaşam biçiminde sürekli gelişen ve büyüyen deneyimler oluşturulması beklenmektedir. Deneyimlerin zenginleşmesi, bilgiyi güç olarak benimseme, bilgiye ulaşma becerisi, bilgiyi dönüştürebilme ve bireyin kendini gerçekleştirebilmesine yönelik bir takım becerilerin geliştirilmesine bağlıdır. Bu anlamda, araştırma-sorgulama ve eleştirel düşünme becerileri gelişmiş, öğrendiği bilgileri günlük yaşama geçirebilen, planlı ve programlı hareket edebilen ve karşılaştığı zorlukları yenebilmek için farklı stratejiler geliştirebilen bireyler yetiştirmek amacındayız. Bu amaca ulaşmayı sağlayabilecek araçlardan biri de ödevlerdir. Ödev, öğrenilen bilgilerin kalıcılığını artırmanın yanı sıra öğrenmenin okul dışında da gerçekleşebilen bir etkinlik olduğunu göstermektedir. Özellikle araştırma ödevleri, yeni bilgilerin öğrenilmesi ve eğitim ortamında paylaşılması yoluyla öğrenme becerilerini geliştiren ve öğrenmeyi anlamlandıran ve öğrenciyi güdüleyen çalışmalardır. Bir amaca yönelik hazırlanan kaliteli ödevler, öğrencide eğitim öğretim etkinliklerine yönelik olumlu düşünceler geliştirebilir. Ayrıca, okul ve ev arasındaki ilişkinin sağlamlığını artırarak velinin okuldaki eğitim etkinliklerine yönelik fikir sahibi olmasını sağlar. Öğrenciye çalışma alışkanlığı kazandırma, derse hazır gelme, öğrenilen bilgilerin kalıcı olmasını sağlama, öğrencinin bilgi-beceri ve yeteneklerini artırma, gibi pek çok yararı olan ödevleri, öğrencinin yerine getirmesi gereken sorumluluklar arasına almamız ve bu sorumluluklara yönelik öğrenci ve veliden beklenenleri açıklamamız yerinde olacaktır.

Ödeve Yönelik Öğrencilerimizden Beklentilerimiz :

o Ödevleri unutmamak için verildiği anda öğrenci ajandasına not etmek
o Verilen ödevin anlaşıldığından emin olmak
o Planlı ve programlı çalışarak ödevlere yeterli süreyi ayırmak
o Uygun çalışma ortamı oluşturmak
o Özenli ödev yapmak
o Ödevde yararlandığı kaynakları yazmak
o Belirtilen tarihte ya da öncesinde ödevi öğretmenine iletmek
o Öğretmenin kontrolünden sonra ödevdeki eksiklikleri değerlendirerek bir sonraki ödevinde aynı hataları yapmamaya özen göstermek

Ödeve Yönelik Velilerimizden Beklentilerimiz:

1) Akademik değerlendirme sisteminde ödevlerin yapılıp yapılmadığını denetlemek
2) Ödevi çocuğunun tek başına yapmasını sağlamak, ihtiyacı olduğu yerlerde rehberlik etmek
3) Çocuğuna uygun çalışma ortamı oluşturmak
4) Çalışma alışkanlığı kazanma konusunda çocuğuna yardımcı olmak
5) Öğretmenler ile sağlıklı iletişim kurmak ve çocuğunun performansını izlemek

Öğrencilerimizin, ödevlerini ajandalarına günü gününe not etmelerini ve planlı hareket ederek ödevlerini zamanında teslim etmelerini bekliyoruz. Zamanında yapılmayan ya da teslim edilmeyen ödevler, öğrencilerin puan kaybetmesine sebep olacaktır. Ayrıca yapılmayan ya da eksik yapılan ödevler, öğretmenler tarafından belirlenen bir zaman diliminde öğrencilere yaptırılacak ve veliler bilgilendirilecektir. Zaman ve emek kaybına yol açmamak, verimliliği artırmak için ödevlerin zamanında ve tam anlamıyla yapılması gerekmektedir.