“Gençler siz almakta olduğunuz eğitim ve irfan ile insanlık erdemlerinin, vatan sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli simgesi olacaksınız.” (M. Kemal ATATÜRK)

Kader Ezgi SONGÜN – ezgi.songun@bilkent.edu.tr
Duygu ERTUNA – akkaya@bilkent.edu.tr
Güneş TOPÇU DEMİRTAŞ – gunes.topcu@bilkent.edu.tr

Hoşgeldiniz,

Bireyler ve Toplumlar dersinin amacı bireyin karşılaşabileceği sorunların çözümünde kullanabileceği bilgi, tutum ve becerilerini geliştirerek yaşadığı toplumla uyum içinde olmasını sağlamaktır.

Ayrıca dersimiz;

• Vatandaşlık görevi ve sorumluluklarının öğrenilmesini sağlar.
• Öğrencilerin, Türk milletine, bayrağına ve Türk ordusuna karşı sevgi, saygı ve güven duygusunu artırır.
• Atatürk ilke ve inkılâplarının öneminin anlaşılması ve bunların korunması bilincinin yerleşmesini sağlar.
• Türkiye Cumhuriyeti’nin dayandığı temel ilkeleri öğretir.
• Türk tarihinin öğretilmesini amaçlar.
• Hem ülkemizi hem de dünyayı tanımamızı sağlar.
• Demokratik yaşam kurallarını öğretir.
• Beraber yaşama, sorumluluk alma, yardımlaşma ve karar verme duygularını geliştirir.
• İnsanların, birbirlerine karşı olan hak ve sorumluluklarını kavramalarını sağlar.
• Bilimin ve tekniğin gelişmesinin insan hayatı üzerindeki etkilerini öğretir.