“Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en hakiki yol gösterici ilimdir, fendir.” – K. Atatürk

Dr.Belma KARADENİZ – belma@bilkent.edu.tr
Dr.Funda Aslan YOLCU – afunda@bilkent.edu.tr
Ufuk YAKAR – uyakar@bilkent.edu.tr
Okan AKSOY – okanaksoy@bilkent.edu.tr