Sizlere daha iyi hizmet vermek amacıyla aşağıda yer alan konularda desteğinizi rica ediyoruz. Bu sayede çalışmalarımız aksamadan daha kaliteli eğitim öğretim ortamı sunmuş olacağız.

Desteğiniz için teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.

Okul Yönetimi

1. İzin Kâğıdı İle Öğrenci Alınması: Öğrencinin okuldan izinli alınabilmesi için ortaokul sekreterliğinden izin kağıdı alınması gerekmektedir. Öğrencilerimiz, ders aralarında ya da öğle yemeği sırasında alınabilir. Ders ortamını bozmamak ve öğrencilerin dikkatini dağıtmamak için ders sırasında öğrenciler hiçbir şekilde dersten alınamaz. Bir gün önceden ya da ilgili gün sabah saatlerinde ortaokul sekreterliğinin aranması ve bilgi verilmesi sağlanabilir. Öğrencinin alınma saati önceden görüşülürse öğrenci sekreterliğe gelip izin kağıdı isteyebilir. Velilerimizin ilkokul girişinde öğrencilerimizi alması gerekmektedir.

2. Velilerimizin Okulda Bulunmaması ve Koridorlarda Dolaşmaması: Velilerimizin okul saatleri içinde (08.20 – 16.10) okulda bulunmasına ve katlarda dolaşmasına izin verilmemektedir. Bu konu kaliteli hizmet verebilme adına önem arz etmektedir. Velilerimiz randevu alarak personel ile görüşme yapsalar bile dersliklerin bulunduğu katlarda bulunmalarına izin verilmemektedir.

3. Öğrencilerin Sorumluluk Alması: Ortaokul bölümü olarak amaçlarımızın başında çocuklarımızı liseye hazırlamak gelmektedir. Bundan dolayı öğrencilerimizin sorumluluk almalarını ve bu sorumluluklarını yerine getirmelerini beklemekte ve gerektiği kadar sorumluluk vermeye özen göstermekteyiz. Siz velilerimizden de bu konuda destek bekliyoruz. Örneğin, öğrencinin dolabının düzenlenmesi gerekiyorsa bunu veli değil, öğrenci yapmalıdır. Bu sayede kendini geliştirir, kendine yeter hale gelir, size bağımlılığı azalır ve özgüveni artar. Bir diğer konuda evde söylemenize rağmen okulu da arayıp aynı konunun öğrenciye yeniden hatırlatılmasının istenmesidir. Bu öğrenci sorumluluğudur ve öğrencilerin özdenetim yoluyla yapması gerekmektedir. Gelişim, sürekli hatırlatma ya da onun yerine sizin yapmanızla değil; takip etme ve izleme ile mümkündür.

4. İlkokul girişinde danışmanın yanındaki oda, hem ilkokul hem de ortaokul için veli bekleme alanıdır. Gerek öğrencilerimizi beklerken, gerekse öğretmenlerimizle görüşmelerinizde bu alanın kullanılması gerekmektedir.

5. Sabah ilk ders saati de dahil olmak üzere öğrencilerimizin tüm derslere zamanında girmeleri gerekmektedir. Ancak bazı öğrencilerimiz sabah saatlerinde geç kalmaktadırlar. Öğrencilerimizin geç kalmayı alışkanlık haline getirmemelerini sağlamak amacıyla siz velilerimizin desteğine ihtiyacımız vardır. Geç gelmeyi alışkanlık haline getiren öğrencilerle hem resmi boyutta hem de yaptırım boyutunda çalışmalar yapılmaktadır.

6. Ders Kayıplarının Olmaması: Konuların en iyi öğrenildiği yer ders ortamıdır. Çünkü ders sırasında öğrenci konuyu bu işin uzmanı olan öğretmeninden uygun yöntem ve tekniklerle öğrenir. Ayrıca öğrenciler bilgileri birbirleriyle etkileşim halinde ders ortamında çeşitli etkinliklerle öğrenirler. Derste bulunulmadığında öğrencinin bunu telafi etmesi gerekir. Aksi takdirde ciddi sorunlarla karşılaşılabilir. Bu nedenle, çok acil olmadıkça öğrencilerimizin derslerden alıkonulmamasını ve öğrencilerimizin okula devamının sağlanmasını velilerimizden özellikle rica ediyoruz.

7. İletişim: Velilerimizle ve öğrencilerimizle her zaman güçlü iletişim halinde bulunma arzusundayız. Bu sayede kaliteli eğitim öğretim ortamını kalıcı hale getirebiliriz. Velilerimizden okulumuzun ağ sayfasını ve haftalık bülteni sürekli takip etmelerini, iletilen mesaj ve bilgilendirmelere ivedilikle cevap vermelerini, öğretmenler ve okul yönetimi tarafından iletilen yönlendirmeleri, bilgilendirmeleri ve öğrenci gelişimine yönelik dönütleri yakından izlemelerini önemle rica ediyoruz.

8. Toplantı: Eğitim öğretim planlamaları ve etkinlikleri konularında velilerle yapılacak paylaşımların yararına inanıyoruz. Bu nedenle, Okul yönetimi, PDR birimi ve öğretmenler tarafından yapılacak toplantılara katılmanızı önemle rica ederiz.

9. Okulumuzda olumlu öğrenci davranışlarını artırma amacıyla davranış yönetmeliğimizde bazı değişiklikler yaptık. Yaşanan olay ne olursa olsun belli bir prosedür izlenmektedir. Bu çalışmaların amacına ulaşabilmesi için velilerimizden destek bekliyoruz. Özellikle ödev yapma, okula-derse hazırlıklı gelme, dersin düzenini bozmama gibi öğrencilerin sorumluluk almaları gereken yerlerde velilerimizin bu sorumlulukları geliştirici tutum içerisinde bulunmaları öğrenci gelişiminde çok önemlidir.