1994 yılından bu yana hizmet veren İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent İlköğretim Okulu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 4+4+4 eğitim sistemi kararı gereğince 2012-2013 Eğitim Öğretim yılından itibaren ilk ve ortaokul olarak çalışmalarına devam etmektedir. Ortaokul bölümü olarak temel amacımız, MEB’nın yönetmelik ve yönergelerinde belirtildiği üzere öğrencilerimizi kaliteli eğitim ve öğretim çalışmalarıyla liseye, yani ortaöğretime hazırlamaktır. Bu amaca ulaşma yolunda araştıran, sorgulayan ve bu yollarla elde ettiği bilgileri yorumlayan, günlük hayatında kullanmak için anlamlandıran, kısacası yaşam boyu öğrenme becerisine sahip bireyler yetiştirmek için çalışmaktayız.

Okulumuzda yapılan kaliteli eğitim öğretim çalışmalarıyla öğrencilerimizin eleştirel düşünme ve araştırma-sorgulama becerileri gibi akademik becerilerinin yanısıra organizasyon, iletişim ve sosyal becerilerini de geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu nedenle, öğrencilerin akademik gelişim düzeyi ve sosyal gelişimi sürekli takip edilerek gerekli çalışmalar yapılmakta, önlemler alınmakta ve velilerimize sürekli geri bildirim verilmektedir. Veli ve öğrenci desteği bu çalışmaların temelini oluşturmaktadır. Çalışmalarımızda öğrencilerimizin bütüncül gelişimini esas alıp değerlendirmelerde bulunuyoruz. Böylece neyi nasıl öğreneceğini bilen, problem çözme becerisine sahip, Atatürk İlke ve Inkılaplarına bağlı tam donanımlı bireyler yetiştiriyoruz ve onları geleceğe hazırlıyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu’nca yayımlanan İlkokullar ve Ortaokullar Haftalık Ders Çizelgeleri kapsamında öğretim programımızı uyguluyoruz. Aynı zamanda okulumuzda uluslararası diploma programının (IB) öğrenen profili doğrultusunda araştıran- sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, risk alan, dengeli ve dönüşümlü düşünen bireyler yetiştirmek amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Öğrencilerimiz ilkokulda ilk yıllar programı (PYP) ile elde ettikleri kazanımları okulumuzda yapılan bu programın devamı olan orta yıllar programı (MYP) çalışmalarla pekiştirmektedirler.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’nın her eğitim öğretim yılında Kasım ve Nisan ayları sonundan yapılan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı’na öğrencilerimizi en iyi şekilde hazırlamak amacıyla gerek ders içi gerekse ders dışı çalışmalar yürütmekteyiz.