Atatürk yeni Türkiye’nin her dalda “Batı Uygarlığı” düzeyinde çıkaracak gençlerinin
önemli bir araç olarak Yabancı Dilleri de iyi öğrenmeleri gerektiği üzerinde önemle durmuştur.

Carlos Lopez SANTAMARIA – carlos.lopez@bilkent.edu.tr
Tatiana AKYUREK- akyurek@bilkent.edu.tr
Sibel AZRAH – sibel.azrah@bilkent.edu.tr
Burcu ESMER – burcu.esmer@bilkent.edu.tr
Ahmet GİLDİR – ahmet.gildir@bilkent.edu.tr
Seza BAYER – seza.bayer@bilkent.edu.tr
Meral ŞAHİN – meral.sahin@bilkent.edu.tr
Göksu KILIÇ – kilicgoksu@bilkent.edu.tr
Pınar YILMAZ TOPAL – pinar.yilmaz@bilkent.edu.tr
Şükrü Görkem KILIÇ – gorkem.kilic@bilkent.edu.tr
Begüm PİRYOL (İspanyolca) – begum.piryol@bilkent.edu.tr
Filiz ULUDOĞAN (Fransızca) – filiz.uludogan@bilkent.edu.tr
Emine ÇÖREKÇİ (Almanca) – emine.corekci@bilkent.edu.tr