Drama dersinde öğrencilerle süreç yaşanırken sanatsal iletişim araçlarının neredeyse tümü uygulanır. Öğrencilerle çalışmalar öğretmen-öğrenci sisteminden daha çok öğrenci-öğrenci çalışma metodu üzerine yürütülür. Öğrencilerle yürütülen aktiviteler şu temel başlıklar üzerinedir:

– Bireysel Özellikler
– Bireylerarası ilişkiler
– Grup iletişimi ve etkileşimi
– Gruplar arası iletişim ve etkileşim
– Yaratıcı Dramanın Psikolojik Boyutu
– Yaratıcı Dramanın Sosyolojik Boyutu
– Yaratıcı Drama ve Yazınsal Türler