İ.D.V. Bilkent Ortaokulu Sahne Sanatları öğretmenleri olarak Okulumuzun Misyonunu Gerçekleştirmek Amacıyla;

Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkarak sahne sanatları derslerini sevdirebilme,

Öğrencilerin sevgi, saygı, hoşgörü, dostluk ,paylaşım gibi duyarlılıklarını ve işbirliği ile öğrenme becerilerini geliştirebilme,

Bireysel özelliklerini ifade edebilme becerilerini geliştirebilme,

Öğrencilerin topluluk önünde kendini ifade edebilme becerilerini geliştirebilme ,

Farklı düşünce ve yaşayıştaki insanlarla empati kurabilme becerilerini geliştirebilme,

Araştıran, düşünen, duyarlı ve estetik bakış açısına sahip ve öğrendiklerini gerçek yaşamla ilişkilendirebilme,

Neyi, nasıl, neden yaptığını sorgulayan bireyler yetiştirebilmeyi görev edindik.

Bu Bağlamda;

Disiplinler arası ilişki kurarak, öğrencilerde milli duyguların gelişmesini sağlamak ve bu duyguları müzik ve drama etkinlikleri ile pekiştirmek.

Öğrencilerin; Türk ve Dünya sanatçılarını tanımalarını sağlayacak proje çalışmaları yaptırmak.

Farklı sınıf düzeylerini bir araya getirerek ortak projeler gerçekleştirmek.

Okul genelinde uygulanan disiplinler arası, ulusal, uluslararası ve sosyal projelere destek vermek. Uluslararası bilinci geliştirmek için etkinlikleri sınıf dışına çıkartmak başlıca hedeflerimizdir.