1. Beden ve sağlık eğitimi kavramlarını keşfetmek için sorgulamaya yöneltmek,
  2. Değişik içeriklerdeki fiziksel etkinlik ve aktivitelere etkin olarak katılmalarına destek olamak,
  3. Beden eğitiminin değerini anlamalarını, sağlıklı bir hayat tarzı ve onu koruma bilincini geliştirmek,
  4. Ortak şekilde çalışmak için, etkili iletişimde bulunmanın ve olumlu ilişkiler kurmanın değerini anlamalarını sağlamak,
  5. Topluma karşı sosyal sorumluluk gösterebilecek bilinç düzeyine sahip olmalarını sağlamak,
  6. Öğrenme becerileriyle ilgili dönüşümlü düşünme yapabilmelerine fırsat vermek,
  7. Öğrencilerimizi okul içi ve dışı tören ve kutlamalarımıza katılımlarını ve görev almalarını sağlayarak, kültürel ve milli değerler bilincini kazandırmak,
  • Milli ve kültürel değerlerimiz olan, Cumhuriyet Bayramı-23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı-19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı törenlerimize sahip çıkarak katılımlarını sağlamak.
  • Okullar arası düzenlenecek olan müsabaka ve yarışmalarda okulumuzu temsil ederek görev ve sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlamak.