Özel Bilkent Ortaokulu’nda yapılan ölçme değerlendirme çalışmalarının temelinde öğrenmenin gerçekleşip gerçekleşmediğine yönelik okul paydaşlarına veri ve analiz sunmak yer almaktadır. Yapılan çalışmaların amacı öğrenciyi elemek değil; öğretim kalitesini en üst noktalara taşımaktır. Bu sayede öğrencilerin öğrenme ve gelişim düzeylerini belirleyerek, ilgi ve yeteneklerini göz önüne alarak kaliteli öğretim yapmak, öğrenci başarısını arttırmak ve tam öğrenmeyi sağlamak hedeflenir.

Okulumuzda yapılan ölçme değerlendirme çalışmalarının sonucunda öğrenci ve velilerimize geri bildirim verilir. Bu uygulama sayesinde öğretmen-öğrenci-veli iletilen geri bildirimleri göz önüne alır ve gelişimi daha yakından izleyebilir, güçlü yönleri görebilir ve geliştirilmesi gereken yönleri belirleyebilir. Bu sayede eğitim öğretim çalışmalarında işbirliği arttırılmış olur.

Ölçme değerlendirme kapsamında aşağıdaki çalışmalar okulumuzda yapılmaktadır:

Hazırbulunuşluk Sınavları:
5-8.sınıf öğrencilerimize okul açılır açılmaz uygulanan sınavlar bütünüdür. Amaç, öğrencinin ilgili sınıf seviyesine yönelik gelişim düzeyini belirlemek ve elde edilen sonuçlara göre öğretim programını yeniden düzenlemektir. Bu sınavlar sene başında uygulandığı gibi bazı derslerde her ünite başlangıcında da uygulanmaktadır. Sonuçlar değerlendirildiğinde öğretmenler eylem planı oluşturur ve öğrencilere kazandırılması gereken beceriler plana dahil edilir.

Kazanım Değerlendirme Sınavları:
Her dönem sonunda 5-7.sınıf öğrencilere uygulanan dış kökenli yani okul dışında profesyonel çalışan kurumlardan alınan sınavlardır. Çoktan seçmeli olan bu sınavların sonuçları sonuç belgesi ile doğrudan veliye iletilir. Okul içinde yapılan sınavların yanısıra dış kökenli sınavlar yoluyla öğretim programı revize edilir, geliştirilmesi ve düzeltilmesi gereken alanlar eylem planına dahil edilir.

TOEFL Sınavları:
Okulumuzda öncelikli 8.sınıflarımız olmak üzere 5-6-7.sınıflarımıza her yıl uygulanan ingilizce sınavlardır. Dış kökenli sınavlar olup dışarından uzman ekiplerin okulumuza gelerek uyguladığı, çok detaylı analizler içeren, veliyi öğrencinin geliştirilmesi gereken alanlara yönlendiren uygulamalardır.

TEOG Deneme Sınavları:
Dış kökenli, profesyonel çalışan kurumlardan alınan öğrencileri TEOG sınavlarına hazırlayan deneme sınavlarıdır. 5-6 farklı yayınevi ile çalışılarak öğrencilerin farklı soru türlerini görmeleri ve hazırlık yapmaları amaçlanmaktadır. Yılda yaklaşık 15 deneme sınavına kadar uygulama yapılabilmektedir.

Genel ve Ara Değerlendirmeler:
İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin belirlediği esaslar çerçevesinde ana derslerden yapılacak genel sınavlar takvim aracılığıyla öğrenci ve velilere duyurulur. Belirlenen tarihlerde açık uçlu, çoktan seçmeli, vb. türleri içeren ve eleştirel düşünme becerisi – günlük yaşamla ilişkilendirme örnekleri taşıyan sorular uygulanır. Genel sınav aralarında ise öğretmenlerin belirlediği ve önceden uygulama tarihini duyurduğu ara sınavlar uygulanır.

Proje Hazırlama Çalışmaları:
İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin belirlediği esaslar çerçevesinde her öğrencinin yılda en az bir dersten proje hazırlaması beklenir. Süreç değerlendirmeye dayalı, uzun soluklu ama bir o kadar zevkli çalışmalardır. Öğretmenler, değerlendirme yaparken dereceli puanlama anahtarı kullanır. Belirli dönemlerde öğrencilerle toplantılar yapılarak çalışmalar puansız değerlendirilir ve çalışmalara geri bildirim verilir. Öğrenciler projelerini ve ürünlerini Mayıs ayında yapılan Bilimsel Projeler Şenliğinde sergilerler. Dışardan davet edilen jürinin değerlendirmesiyle öğrencilere ödüllendirme yapılır.

Disiplinlerarası Proje Çalışmaları:
Uluslararası öğretim programlarında da yer alan, öğrencinin öğrenmesi gereken konuların farklı derslerde belirli temalar etrafında anlamlı şekilde bütünleştirilerek sunulmasıdır. Amaç, öğrenilecek konunun anlamlı bir bütün olarak öğrenilmesi hem de öğrencilerin farklı disiplinlerdeki becerilerinin geliştirilmesine fırsat verilmesidir. Okulumuzda aynı seviyede derse giren öğretmenlerimiz eğitim öğretim yılı başında ve yıl içinde çeşitli günlerde bir araya gelir, planlama yapar, hedefler oluşturur ve öğrencilerin gelişimlerini bu planlı ve etkili çalışmalarla desteklerler.

Öz Değerlendirme:
Öğrenmenin her aşamasında kullanılan değerlendirme yöntemidir. Amaç, öğrencinin çalışma süresince kendi performansını değerlendirmesini sağlamaktır. Bu çalışmalar sayesinde öğrenciler kendilerini tanıyabilir ve nesnel değerlendirme becerisi kazanabilirler.